dissabte, 5 d’abril de 2008

Es detecta una greu fuita radioactiva a la central nuclear d'Ascó IDesprés que Greenpeace hagi fet públic avui que havien descobert importants nivells de radioactivitat per cobalt als teulats, tanques i altres indrets de la instal·lació nuclear d'Ascó I (Ribera d'Ebre), el Consejo de Seguridad Nuclear s'ha vist obligat a emetre un comunicat en què no aclareix quines són les dosis radioactives que hagin pogut rebre els treballadors de la central o de les poblacions pròximes, tot i que afirma haver enviat al complex atòmic un grup d'experts per fer-ne una avaluació. La fuita suara detectada s'hauria produït, a més, des de l'octubre o el novembre de 2007 i possiblement s'hauria allargassat en el temps fins avui mateix.

L'origen de les partícules radioactives trobades, segons el CSN, s'hauria produït (sense especificar durant quant de temps) en «el sistema d'extracció i filtració d'aire de l'edifici de combustible. L'esmentat sistema va resultar contaminat durant les operacions de neteja en acabar la recàrrega de combustible de la unitat I el novembre de 2007».

Tanmateix, Greenpeace assegura que l'accident s'ha pogut produir a causa d'una fuga de material radioactiu per una errada en algun dels processos de depuració i filtratge de l'aigua sumament radioactiva (que ja ha pasat pel nucli del reactor) durant la recàrrega de combustibe (octubre 2007). De tot plegat n'estava al cas l'ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós, ANAV) però fins ara no n'havia dit res i, certament, havia amagat la informació.

Si fos d'aquesta manera, com sembla, que l'accident es va produir fa mesos, això implica un fracàs rotund del Pla de Vigilància Radioactiva (PVRA) de la central nuclear d'Ascó i de la Xarxa de Vigilància Radioactiva Ambiental (REVIRA) del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Greenpeace demana explicacions urgents i detallades al CSN, entre d'altres, sobre les següents qüestions:

* Com i quan es va produir l'accident?
* Des de quan ho sap el titular (ANAV) i des de quan el CSN?
* Per què ha fallat la REVIRA i el PVRA?
* Fins on s'ha estès la radioactivitat?
* Quines mesures prendrà el CSN sobre això? (incloent mesures sancionadores a ANAV)

L'ANAV es defensa amb dades incompletes

Per la seva banda, l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), titular de la central nuclear d'Ascó (Tarragona), ha reconegut que s'ha detectat "alguna partícula radioactiva" procedent de la ventilació de la planta atòmica, si bé afirma que és "d'escassa significació radiològica".

No obstant això, subratlla que la quantitat recollida és de "0,2 Mbequerelis, que correspon a 0,00001 Curis, per la qual cosa es considera d'escassa significació" radiològica. "Si es considera que una sola persona incorporés aquestes partícules, no sobrepassaria els límits de dosis establerts en la legislació vigent per a les persones externes a la central, considerades com públic", sosté la ANAV.

L'origen es deu, segons ANAV, als treballs de recàrrega d'Ascó I el novembre de 2007, en els quals es va embrutar el sistema de ventilació de l'edifici de combustible, explica el titular de la planta, que assegura que, a partir d'aquesta troballa, s'ha procedit a una neteja addicional del sistema de ventilació i s 'ha augmentat l'abast de la vigilància en tota la instal·lació, "sense observar-se una major dispersió".??"En tot moment, el Consell de Seguretat Nuclear ha estat informat i en aquests moments es troba realitzant una inspecció en la Central d'Ascó", afegeix la ANAV, que es compromet a informar dels resultats una vegada finalitzada aquesta revisió. No obstant això, "en cap moment ha representat cap risc per a la instal·lació, treballadors, públic ni el medi ambient".

L'incident de novembre de 2007 a què, en principi, es refereix ANAV va ser ressenyat de la següent manera pel CSN l'11 de novembre de 2007:

«Encontrándose la central en periodo de recarga, se produce el aislamiento de la ventilación de la sala de control debido a la activación espuria del tren B de la señal de alta radiación en la sala. Se repone la señal de aislamiento y se normalizan los equipos del sistema de ventilación

Posteriorment, un altre incident resenyat feia referència a una alarma per alta radiació el 3 de desembre de 2007:

«Aislamiento de la ventilación de sala de control debido a la actuación de la alarma de alta radiación por la activación espuria del transmisor de radiación asociado al tren A. Tras comprobar el error, se repuso la alarma correspondiente, la señal de aislamiento y se normalizaron los equipos de ventilación afectados

Una altra ressenya detectable, es va produir el passat 6 de gener d'enguany:

«Arranque automático de la filtración de emergencia de sala de control. Dicho arranque se produce por la actuación espuria del transmisor de detección de humos de la sala de control del tren A. Tras comprobar la ausencia de humo en la aspiración de la ventilación, se normalizó el sistema y se emitió una solicitud de trabajo para comprobar el funcionamiento del detector

I la darrera,. tot just el passat dia 1 d'abril per l'aturada de dues bombes del sistema de refrigeració:

«Salida del Delta-I de su banda de maniobra durante 13 minutos debido a una reducción automática de potencia nuclear hasta el 88%, originada por la parada de las dos bombas del sistema de refrigeración de las bobinas del estator del alternador principal, durante las operaciones de cambio de bomba requerido por el programa de seguimiento predictivo de funcionamiento de equipos

[Vegeu, també, el comunicat d'Ecologistes en Acció de Catalunya.]