dilluns, 3 de desembre de 2007

Greu incident nuclear a Vandellòs IIEl nucli del reactor de la Central Nuclear Vandellòs II en perill per una maniobra d'introducció de les barres de control del reactor d'aquesta planta atòmica, va obligar a activar el Pla D'Emergència Interior de la Central Nuclear la matinada de diumenge 2 de desembre. El Consell de Seguretat Nuclear hauria d'actuar amb urgència per elaborar un informe en què recomani no tornar a posar en funcionament el reactor de Vandellòs II per manca de garanties en la seguretat.

L'estat actual de la planta atòmica, amb reformes al seu sistema de refrigeració i amb fuites en les vàlvules dels seus generadors de vapor, així com els seus constants i reincidents problemes, per múltiples causes en el seu funcionament (circuit de refrigeració, fissures en les tapes del reactor, potència instal·lada tal com demostren els seus problemes des que es va posar en funcionament amb més potencia de la que tenia prèviament autoritzada), etc., obliguen a prendre una decisió immediata sobre el futur d'aquesta central nuclear.

Ens preguntem fins quan haurem d'esperar perquè les autoritats de l'Estat espanyol prenguin aquesta decisió? El greu succés del 2004, amb la corrosió de part del seu sistema de refrigeració, va posar en alerta no solament el Consell de Seguretat Nuclear, que va sancionar l'empresa explotadora de la planta atòmica amb la multa més gran de la historia de l'energia nuclear a l'Estat Espanyol, sinó també a la majoria de ciutadans i ciutadanes que perceben el funcionament de Vandellòs II com un greu perill per a la seva salut i seguretat. Prova d'això es el gran rebuig que l'energia nuclear té a Catalunya (un 88% en front de solament un 12% d'acceptació, segons dades oficials del Ministerio).

Aquest accident passa just després de l'anunci de l'empresa ANAV, que explota Vandellòs II, que demanarà una pròrroga de 10 anys en la seva autorització de funcionament, que caduca al 2010.

L'opinió pública entendrà ara que els ecologistes mai no han faltat a la veritat quan afirmàvem, arran d'aquest anunci, que l'ampliació d'aquest permís era i és una invitació al suïcidi de la societat catalana.

Ecologistes en Acció ha anunciat que començarà en breu una campanya dirigida a la ciutadania via internet per a omplir la página web del CSN de peticions de tancament d'aquesta central nuclear. La campanya es dirà «Es hora de dir Prou».

Per la seva banda, GEPEC-EdC, ha emès aquesta tarda una nota de premsa en què afirma:

Ens resulta totalment incomprensible, i creiem que és fruit del tacticisme enganyós al que des de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV, i del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) sotmeten a l’opinió pública, que unes “proves rutinàries que es realitzen cada tres mesos” tinguin lloc durant la matinada d’un dissabte a diumenge.

S’han produït una sèrie de fets que condueixen fins a la paralització urgent del reactor nuclear. Segons hem estat informats per fonts contrastades, els fets són els següents:

a) durant la setmana passada es va detectar una fuga d’hidrogen en el circuït que refrigera l’alternador. Aquest incident, és un fet notificable al CSN segons els protocols de comunicació establerts. Aquest fet obliga a paralitzar immediatament la planta, localitzar la fuga i reparar-la. Segons fonts consultades, una fuga d’hidrogen en una central nuclear és un fet molt greu, ja que implica un risc d’explosió que en cas de produir-se tindria unes repercussions severes, tant per l'explosió en si (danys provocats al personal de la planta nuclear), com externs (danys als sistemes de seguretat del reactor, amb risc de sobreescalfament del nucli, que podria acabar comportant, en cas extrem, alliberament de radiació a l’exterior).

b) aquesta fuga no va ser notificada pel titular de la central (ANAV) al CSN. ANAV pretenia, com finalment va fer, esperar a la matinada de dissabte a diumenge per procedir a la parada i mirar de resoldre el problema detectat, utilitzant una tècnica rudimentària (tapar amb formigó tot el tram del circuït on es pressuposava que hi havia la fuita), i procedir avui dilluns altre cop a la posada en marxa del reactor. Aquesta decisió no es casual, ja que per interessos econòmics de l’ANAV, aquesta va decidir esperar a resoldre el problema detectat a la Vandellòs II fins que es posés en marxa el grup I d’Ascó previst, com finalment va succeir, per a la mitjanit de dissabte a diumenge.

c) com a conseqüència de la urgència amb què l’ANAV pretenia realitzar la “reparació” de la fuita, juntament amb el baix nivell de manteniment en què es troben les instal·lacions de la CN Vandellòs II (la mateixa ANAV reconeix que encara no han arribat al 100% de les reparacions que el CSN els reclamava arran del incident del 2004), al procedir a l'aturada del reactor, es van produir una sèrie d’anomalies detectades que alguns mitjans de comunicació avui ja han explicat (caiguda de les barres de cadmi que controlen els processos de fissió en el nucli del reactor).

Ha existit un desajust horari entre la notificació de l’incident per part de l’ANAV, a les 04:27, i la detecció real del problema, ja que segons hem pogut saber, els operadors de planta van ser avisats de manera urgent a poc passades les 02:00 de la matinada. Hi ha un desajust d’unes dues hores, temps del que no se n’ha fet cap notificació sobre el que succeïa realment a l’interior de la instal·lació nuclear.

· Que és la primera vegada que es declara una situació de preemergència en una central nuclear catalana, i que els ciutadans no estem informats ni sobre la gravetat ni sobre el comportament que es suposa que hauríem de tenir davant la declaració d’una situació com aquesta.

Per tot això denunciem:

· Que el succés que ha tingut lloc a les instal·lacions de la Central Nuclear Vandellòs II ha estat fruit d’una sèrie de concatenacions derivades de la manca de manteniment de les instal·lacions que, tal i com marca l’informe del CSN arran de l’incident de 2004, el titular (ANAV) hauria d’haver realitzat ja fa temps.
· Que aquests fets demostren que la titular de la central nuclear, l’ANAV, ha primat, un cop més, els interessos econòmics per sobre de la seguretat, en decidir procedir a la “reparació” de la fuita un cop estigués en marxa la CN Ascó I.
· Que el procediment de “reparació” de la fuita d’hidrogen detectada la setmana passada, es inconcebible en unes instal·lacions nuclears.
· Que el CSN no ha actuat d’acord amb les seves funcions en no detectar el problema de la fuita d’hidrogen, o en, havent-lo detectat, no haver obligat a la paralització immediata de la planta nuclear.
· Que es incomprensible que el CSN autoritzi el funcionament d’una central nuclear quan aquesta no ha realitzat totes les millores que l’ens de seguretat va obligar a realitzar arran de l’incident de l’any 2004.
· Que els procediments d’informació i transparència que tan prediquen des de l’ANAV, el CSN i les Comissions Locals d’Informació (CLI’s) no han estat els adequats, en no exposar a l’opinió pública tota la casuística de fets que han conduït al desenllaç finalment conegut, i que la població de l’entorn de les instal·lacions nuclears no hagi estat informada adequadament.
· Que existeix un lapsus temporal molt llarg, de més de dues hores, en que no es coneix el que realment ha passat, perquè no s’ha informat o s’ha mantinguda oculta la informació a la població.
· Que oficialment no hi hagut cap declaració institucional per part de cap administració. Ni el Delegat del Govern de l’Estat a Tarragona, ni el Delegat de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona, ni l’Alcalde de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant han donat cap mena d’explicació a la població informant de l’incident.
· Que el silenci còmplice i reiterat de l’Associació de Municipis en Àrees Nuclears (AMAC) vers aquests incidents, demostren la inutilitat d’aquesta associació com a garant de la seguretat del territori on aquestes instal·lacions estan implantades.


Per tot això demanem:

· La paralització de la central nuclear Vandellòs II fins que:
o Es realitzi i es doni a conèixer una investigació completa i exhaustiva de tots els problemes que aquesta instal·lació nuclear té a dia d’avui, i més concretament dels problemes que han originat aquest darrer incident.
o Que no s’autoritzi la posada en marxa de la central nuclear fins que no es resolguin, no tant sols aquest darrer incident, sinó la integritat de les reparacions que el CSN obligava a realitzar arran de l’incident de 2004.
o Que es prevegi el tancament immediat d’aquestes instal·lacions nuclears un cop finalitzi l’actual autorització d’explotació, que finita el proper any 2010.

· Als responsables polítics i tècnics, una transparència informativa d’allò que realment ha passat a la Central Nuclear Vandellòs II. L’activitat nuclear esdevé potencialment perillosa per la salut de les persones i el medi ambient exigim el nostre dret a ser informats correctament i puntual.

· Al desprestigiat Consell de Seguretat Nuclear, que investigui minuciosament aquest incident i apliqui les sancions corresponents i demani les responsabilitats que hi escaiguin.

Son massa ensurts, massa avaries, massa problemes, massa aturades... i també massa silencis i explicacions poc convincents que atempten contra la intel·ligència dels ciutadans.

La societat ha perdut tota la confiança en les centrals nuclears catalanes.