dimarts, 8 de juny de 2004

Els Verds - Grup Verd Europeu: l'autèntic vot ecologista per a la nova EuropaPer primera vegada en la història de les eleccions europees s’ha constituït una candidatura única i independent que representa el moviment ecologista a l’Estat espanyol. Es tracta d’Els Verds-Grup Verd Europeu, coalició configurada per tots els partits ecologistes d’arreu de l’Estat que no ens hem diluït en les sigles del PSOE ni d’Izquierda Unida o d’IC; ecologistes que fa quasi trenta anys que defensem l’autonomia de la nostra opció com han fet gairebé tots els partits verds europeus.

Alternativa Verda, l’històric partit ecologista català fundat el 1983, ha acceptat formar part d’aquesta llista i hi ocupa el segon lloc amb l’opció de tenir un representant al Parlament Europeu. Mai no havíem tingut tantes possibilitats d’èxit, ja que les enquestes ja ens donen prop d’un 5% dels vots, tot i el silenci dels mitjans de comunicació.

L’acord entre els diferents partits verds a l’Estat, signat el 9 de maig a Madrid, comporta que si aconseguim un eurodiputat els tres primers de la llista faran rotació cada 20 mesos i disposarem de mitjans per tenir un despatx a Brussel·les que permeti defensar els interessos ambientals dels catalans.

Per tot això, demanem el suport de tot el moviment ecologista i antiglobalització, i de tots els ciutadans i ciutadanes que volen un canvi radical en la manera d’exercir l’acció política. Acabar amb la nostra situació extraparlamentària significaria un pas de gegant per convertir-nos en la nova força política que sempre hem estat.

Estem veient com els partits tradicionals d’esquerres i que es diuen ecologistes manipulen el concepte de sostenibilitat en els llocs de poder que ocupen i no respecten un veritable programa de regeneració democràtica. El que esta succeint al Fòrum Universal de les Cultures és l’exemple més evident de com es cremen esperances i conceptes de canvi radical.

Les accions i propostes que portarem al Parlament Europeu si sortim elegits no les defensen cap de les organitzacions polítiques dominants. Aquestes són algunes de les més significatives:

l.- Introduir el dret al desenvolupament sostenible en el nou Tractat de la UE i vigilar que aquest concepte no sigui compatible amb el liberalisme econòmic. Som partidaris d’exigir un referèndum per a aquest Tractat en el que votaríem “no”, ja que a més de no contemplar un model energètic sostenible la llengua catalana i el reconeixement nacionalitari que reclamem hi són marginats.

2.- Promoure una fiscalitat ecològica homologada per tots els Estats membres que incentivi la creació d’ecoempreses i penalitzi les indústries contaminants.

3.- Crear un Banc Ecològic Europeu per promoure els projectes sostenibles en els sectors de la bioconstrucció, l’agricultura biològica, les energies renovables o el reciclatge de residus. Reivindicarem que la seu d’aquesta banca alternativa i ètica estigui a Catalunya.

4.- Supressió de l’agència Euratom de promoció de l’energia atòmica. Tancament de totes les centrals nuclears en deu anys. Prohibició de l’exportació de tecnologia nuclear a països tercers.

5.- Un pla europeu a favor de les energies renovables que cobreixi el 25% de la demanda energètica en una dècada. Aprovació de les ordenances solars a tots els municipis.

6.- Moratòria per als transgènics, tot aplicant-ne el principi de prevenció. Incentivar ajuts per a l’agricultura biològica i la seva comercialització.

7.- Presència de les principals ONG a l’Agència Europea del Medi Ambient. Creació d’una delegació d’aquesta Agència a Catalunya.

8.- Supressió del Comissariat de Medi Ambient i constitució d’un Comissariat per al Desenvolupament Sostenible de caire transversal.

9.- Proposta d’una agència especialitzada en el control i persecució de les ecomàfies organitzadores dels transport clandestí de residus i espècies protegides.

10.- Gratuïtat de totes les autopistes europees i foment del transport ferroviari de les mercaderies.

11.- Que la UE realitzi estudis epidemiològics sobre l’impacte sanitari de les dioxines, l’amiant, els PCB, la radioactivitat artificial –especialment sobre els efectes sanitaris de l’accident de Txernòbil– i de la pol·lució electromagnètica.

12.- Que les Agendes 21 siguin vinculants als Plans d’Ordenació del Territori i d’obligat compliment.

13.- Que en els concursos d’obra pública de la UE s’exigeixi a les empreses un compromís a favor del desenvolupament sostenible, com la Carta aprovada per la Cambra Internacional de Comerç el 1991.

14.- Moratòria per a la pesca en les zones més sensibles del litoral atlàntic i mediterrani.

15.- Cal fomentar la reutilizació de l’aigua com a font substitutòria de subministrament d'aigua per a aquells usos que no requereixen d'una qualitat equivalent a la d'aigua potable; determinar quin és l'estalvi potencial de recurs esperable; potenciar la recuperació de cabals que actualment són abocats al mar per a la seva restitució i/o reutilització; definir en quina mesura la reutilització pot esdevenir una eina de millora de la qualitat de les aigües, en especial pel que fa a la protecció de les fonts d'abastament (aigües prepotables dels rius Ter i Llobregat), i contribuir a la recuperació d'aqüífers; establir un marc per a futures actuacions de reutilització, definint quins són els usos que es considerin més adients d'acord amb la planificació global; recomanar els sistemes de regeneració més adequats i proposar un programa d'actuacions que, per la seva especial contribució a la millora del recurs, puguin ser objectes de finançament públic.

El pròxim dia 13 podem aconseguir, per primer cop per a l’ecologisme català, un lloc al Parlament Europeu. Confieu el vostre vot als fundadors de l’ecologia política a casa nostra. No us decebrem.


Santiago VILANOVA (núm. 2); Josep PUIG (núm. 6); Xavier GARCIA (núm. 15), Xavier BORRÀS (núm. 20) i Pilar SENTÍS (núm. 30), membres d’Els Verds-Alternativa Verda a la llista d’Els Verds-Grup Verd Europeu.