dimecres, 14 de febrer de 2007

L'Avui als Tribunals per nucleòcrata i manipulador

El jutjat de Primera Instància núm.33 de Barcelona ha fixat la data del 16 de febrer de 2007, a les 11:00 h. per a la realització del judici verbal (dret de rectificació), instat per en Pep Puig, portaveu del GCTPFNN i president de la secció espanyola d'Eurosolar - l'Associació Europea per les Energies Renovables i vicepresident de l'esmentada associació europea, contra el diari Avui per vulneració del Dret de Rèplica reconegut per la Ley Orgánica 2/1984.

La relació dels fets és la que segueix:

- 12 gener de 2007: apareix publicat a la columna Passa-ho! de la pàgina 3 del diari AVUI, un article publicat per Iu Forn, que duu per títol Ecologistes defensant nuclears?

- 12 gener de 2007 (10:00 h. del matí), estant a la ciutat francesa de Niça, per motiu de prendre part en un projecte internacional d'energia de la Unió Europea (Programa Energy Intelligent Europe), en Pep Puig rep una trucada d'un amic, que l'informa que el diari Avui publica un article on apareix el seu nom de forma que el considera manifestament ofensiva per la seva persona, tant a nivell professional com ètic.

- 12 gener de 2007 (12:00 h. del matí): en Pep Puig cerca per internet la pàgina 3 del diari Avui i comprova la veracitat del que li ha dit l'amic.

- 12 gener de 2007 (17:00 h. de la tarda): en Pep Puig telefona al diari Avui i pregunta pel seu director. La seva secretaria l'informa que està de viatge fins el dimarts 16 de gener.

- 16 de gener (10:00 h. del matí): en Pep Puig parla personalment amb el director del diari Avui, per telèfon, i li explica els fets. El director diu que no sap de què li parla, per la qual cosa queden per tornar a parlar per la tarda

- 16 de gener (17:00 h. de la tarda): en Pep telefona al diari Avui i demana pel director. La seva secretaria l'informa que està reunit.

- 16 de gener (18:00 h. de la tarda): en Pep rep una trucada del director del diari. Li diu que ha parlat amb l'autor de l'article, Iu Forn, i aquest li ha dit que no el coneix de res i que és una casualitat el fet que aparegui el seu nom en l'article. També diu que a l'entradeta de l'article ja es manifesta això. En Pep li fa un seguit de consideracions, fent-li veure que a Catalunya solament hi una persona que es diu Pep Puig i que es dedica a l'energia, especialment energies renovables i que és una persona significada, des dels anys 70, en la lluita contra l'energia nuclear. Li remarca especialment que en l'entradeta de l'article del Sr. Iu Forn es diu ben clarament que fa referència a una persona concreta: '(Avís: el nom que apareix en aquest article és totalment fictici i no fa referència a ningú en concret, però és que el nom li escau com un guant)', doncs afirma que el nom li escau com un guant. Si li escau a algú, aquest no pot ser altre que en Pep Puig. Finalment li comunica que exercirà la defensa dels seus drets donat que el director ni tan sols manifesta la voluntat de disculpa del diari i menys reconeix que l'article és ofensiu.

- 18 de gener (19:00 h. de la vesprada): en Pep es persona a la seu del diari Avui, carrer d'Enric Granados núm. 84, baixos (barri de l'Eixample de Barcelona) i d'acord amb que determina la Ley Orgánica 2/1984 , de 26 de marzo, lliura la següent documentació:

- carta adreçada al director en exercici del Dret de Rèplica ordenat per la Ley Orgánica 2/1984 , de 26 de marzo (1 full)

- escrit de rèplica (1 full amb 2.047 caràcters, comptant espais en blanc)

- text de la Ley Orgànica 2/1984, de 26 de marzo (2 fulls)

- carta addicional al director (1 full)

- 21 de gener (24:00 h): finalitza el termini de tres dies fixat per la Ley Orgánica 2/1984 , de 26 de marzo sense que el diari Avui hagi publicat l'article de rectificació, com determina la L.O.

- 22 de gener (17:00 h): en Pep es posa en contacte amb la direcció del diari Avui, parlant amb la secretaria de direcció. Li confirma que han rebut l'escrit de rectificació, però diu que consultarà al director si es publicarà.

- 23 de gener (17:00 h): en Pep es torna a posar en contacte amb la direcció del diari Avui, parlant amb la secretaria de direcció. Li torna a informar que el director encara no ha decidit si ho publicarà. En Pep li informa que el director està incomplint el termini de tres dies que marca la Ley Orgánica 2/1984 , de 26 de marzo.

- 24 de gener (09:00): en Pep lliura al Jutjat de 1a Instància de Barcelona el plec de documents justificatius de la seva acció, d'acord amb la Ley Orgánica 2/1984 , de 26 de marzo.

Contra el periodisme escombraria!

Pel reconeixement del Dret de Rèplica!