dissabte, 24 de febrer de 2007

Els tribunals, també són nucleòcrates?

EL JUTGE NEGA EL DRET DE RÈPLICA A EN PEP PUIG

Tot i reconèixer que l’article del diari Avuihace referencia a hechos concretos de una persona a la que no cuesta identificar . . . . lo que de forma evidente puede causar perjuicios a la persona a la que se alude

El Jutge Vicente Ballesta Bernal, Magistral del Jutjat de Primera Instancia núm.33 de Barcelona ha dictat resolució el 19 de febrer de 2007 que diu textualment:

´FALLO. Que desestimando la demanda formulada por el Sr. Josep Puig i Boix, debo denegar y deniego la rectificación solicitada por el actor del presente juicio del artículo publicado en el diario AVUI en fecha 12 de enero de 2007

El més curiós de tot plegat és que en el ‘Fundamentos de Derecho. Segundo’ es diu textualment:

Sin duda alguna, el Artículo 1 de la Ley Orgànica de 26 de marzo de 1984, confiere en el presente caso al hoy demandante, Sr. Puig i Boix, el derecho a que se rectifique la información difundida en el artículo ‘ECOLOGISTES DEFENSANT NUCLEARS?’, publicado en el Diario AVUI en fecha 12 de enero de 2007, puesto que si bien es cierto que en dicho artículo el autor del mismo puede exteriorozar o dejar entrever su opinión, no es menos cierto que hace referencia a hechos concretos de una persona a la que no cuesta trabajo identificar, por mucho que la revista del personaje figurado (tampoco se esfuerza, ni lo pretende), lo que de forma evidente puede causar perjuicios a la persona a la que se alude

I també es diu:

Ahora bien, para estimar la demanda, . . . . . no basta con que se den los requisitos que se recogen en el Artículo 1 de la Ley especial . . . . .. . . sino que el escrito de rectificación cumpla con la exigencia de limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar, condición esta que mal cabe reputar cumplida en el artículo para su publicación remitido por el Sr. Puig i Boix al Diario AVUI

Perquè cadascú pugui fer-se la seva opinió i jutjar en conseqüència, s’adjunta l’article de rèplica que en Pep Puig va enviar al diari AVUI i que aquest, per boca del seu director, Vicent Sanchis, es va negar a publicar.

Pel que es desprèn de la sentència, un articulista com en Iu Forn, pot ficar-se en la vida professional d’una persona i desprestigiar-la, però l’afectat en el seu escrit no pot manifestar cap opinió respecte de qui ha escrit un article ‘que de forma evidente puede causar perjuicios a la persona a la que se alude’

Curiosa interpretació que es fa de la Justicia.

Es torna a posar de manifest que els mitjans de comunicació estan al servei del poder (en aquest cas nuclear), així com també els Tribunals de Justícia.

A més a més cal dir que el Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona ha incomplert la Ley Orgànica 2/1984, doncs en l’Article 5 es diu: ‘El Juez . . . convocará al rectificante, al director del medio de comunicación o a sus representantes a juicio verbal, que se celebrará dentro de los siete días siguientes al de la petición’. La petició va entrar al Jutjat Degà de Barcelona el dia 24 de gener de 2007 (núm. de registre 003414) i la vista es va convocar el dia 16 de febrer de 2007. Total van passar, no set (7) dies, sinó vint i tres (23) !!!! Una ‘exemplar’ manera de demostrar que es segueix el que en la Llei està escrit!

Llegiul'article de rèplica de Pep Puig a l'Ecodiari.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Xavier, vostè que n'opina de l'Estat de Dret?

xavier ha dit...

Quan sento "Estat de Dret" se'm posen els pèls de punta, bàsicament perquè es tracta d'un Estat i un Dret que no ens són propis i que són excusa per anorrear-nos, primer amb les armes i ara amb la "cemocràcia". Vet-ho aquí.